וידאו
תמונות

זכויות הצרכנים בארץ ובעולם, חלק שני

זכויות הצרכנים בארץ ובעולם, חלק שני

לאחר שהבנו את הסיבות שבגללן זקוקים הצרכנים להגנה ממשלתית מפני כוחות השוק ננסה לעמוד על הזכויות הבסיסיות שעל הממשלה להיות ערבה להן, כפי שהן באות לידי ביטוי ב"מגילת זכויות הצרכנים" הבין לאומית.

הזכות לסיפוק צרכים חיוניים

על הממשלה בכל מדינה החתומה על האמנה להבטיח שכל אזרח יהיה זכאי לקבל באמצעות האפשרויות העומדות בפניו דיור, מזון בסיסי, טיפול רפואי בסיסי וחינוך.

אסור לממשלות החתומות על האמנה לתת לכוחות השוק לעשות את שלהם והן חייבות לוודא שלמרות כוחות השוק הפועלים במלוא עוצמתם אזרחיהם מקבלים את הזכויות ואף לסבסד את הזכויות במידת הצורך.

מדינת ישראל עושה זאת באמצעות פיקוח מחירים של מוצרי מזון בסיסים כמו לחם, חלב ואורז,

מערכת דיור ציבורית המעניקה דירות באזורים מסויימים לאילו הזקוקים לכך.

מערכת בריאות ציבורית וחוק חינוך חובה חינם.

ללא פעילויות חברתיות אלו כמה מזכויות היסוד של האזרחים היו נפגעות.

הזכות לבטיחות

חברות מסחריות מחויבות לעמוד בתקנות בטיחות נוקשות על מנת לשווק את מוצריהן.

ללא תקנות אלו הייתה כל חברה רשאית לעשות ככל העולה על רוחה, בהנחה (מוטעית, לדעתי) שכוחות השוק יגרמו לחברות שמסכנות את הציבור להסגר.

המשך מאמר